Lidstöm&Enqvist stämpellogo svart ej botten

Med fokus på miljö och Kvalitet


Att miljö och kvalitet är viktigt för ett företag är förstås lätt att säga men hur går man från ord till handling?

I Lidström & Enqvists fall låter man internationella experter sätta standarden, ser till att leva upp till deras nivåer och släpper gärna in oberoende kontrollanter i verkstaden.
 
Grunden till arbetet med både miljö och kvalitet bygger på att företaget är certifierade enligt ISO-standarderna 9001 (Kvalitet) och 14001(Miljö). ISO är en EU-gemensam standard för hur saker och ting ska göras och alla som är ISO-certifierade åtar sig att leva upp till de krav och regler som standarden ställer upp.
 
– Att implementera en ISO-standard är ett omfattande arbete! Att som vi göra två på samma gång krävde att jag jobbade heltid med bara det under ett helt år, berättar Jörgen.
 
– Allt vi gör idag, alla moment och alla rutiner, finns dokumenterade och är anpassade för stämma överens med respektive ISO-standard. På så sätt vet vi att våra arbetssätt håller den nivå som krävs för att leverera hög kvalitet på våra tjänster samtidigt som vår påverkan på miljön är så liten som möjligt.
 
Företaget jagar ständigt förbättringsmöjligheter när det gäller exempelvis att sänka energiförbrukningen och att välja produkter utifrån vilka som är de bästa för miljön.
– Vi har alla ett ansvar när det gäller att ta hand om vår miljö.

Hos oss på Lidström & Enqvist är miljöarbete en del av vardagen och något som är väldigt viktigt för oss.
Vi jobbar dagligen med att utveckla våra rutiner för att vår påverkan på miljön ska vara så liten som möjligt, både idag och i framtiden!
Elbilar är en självklar del av framtiden och en viktig faktor när det kommer till att minska utsläppen. Därför erbjuder Lidström & Enqvist en laddstation för elbilar i anslutning till verkstaden.

DEKRA

Dekra är ett internationellt företag som bland annat jobbar med kvalitetsutveckling för fordonsbranschen. Lidström & Enqvist anlitar Dekra för kvalitetskontroll av det arbete man utför.
Det innebär bland annat att Dekra genomför oanmälda stickprovskontroller i verkstaden.

Om någon typ av avvikelse skulle upptäckas så rapporteras detta till Lidström & Enqvist som genast korrigerar felet och uppdaterar rutinerna för ett det inte ska uppstå igen.

MRF

Lidström & Enqvist ingår i MRF, Motorbranschens Riksförbund, en branschorganisation som arbetar för bilbranschens bästa. För att få vara medlem i MRF krävs det att företaget uppfyller höga krav på bland annat affärsmannaskap, miljö, kvalitet och kompetens.
 
MRF är organisationen för den seriösa delen av bilbranschen och som kund innebär detta att man kan lita på att medlemsföretaget håller hög standard när det gäller miljö och kvalitet.